Agresja ma wiele twarzy. To nie tylko bicie

Agresja to nie tylko bicie.

Agresja to zachowanie wyrządzające krzywdę, szkodę lub przykrość drugiej osobie, które jest celowe i intencjonalne. Przemoc nie oznacza tego samego.

Przemoc to wyraz bliskoznaczny, ale to nie to samo. Aby odróżnić przemoc od agresji trzeba zauważyć, że pierwsze polega na wykorzystaniu swojej przewagi fizycznej lub psychicznej przeciwko słabszej stronie. W agresji za to nie wyróżnia się strony słabszej i silniejszej.

Zjawisko dzieli się na kilka rodzajów:

  • agresja werbalna – jest to wyrządzenie szkody za pomocą słów, na przykład ubliżanie, grożenie, szantażowanie;
  • agresja fizyczna – jest to zadanie bólu poprzez fizyczny atak, może być nią bicie czy szarpanie;
  • agresja bezpośrednia – zwracanie się w celu wyrządzenia krzywdy bezpośrednio do osoby, która ma być celem agresywnego zachowania;
  • agresja pośrednia – skrzywdzenie kogoś poprzez działania wyrządzone nie bezpośrednio w jego kierunku, może to być rozprowadzanie nieprawdziwych informacji o osobie, która jest ofiarą, wśród jej znajomych albo donoszenie na nią do innych;
  • agresja wroga – ma na celu zranienie i zadanie bólu;
  • agresja instrumentalna – skrzywdzenie ofiary jest tylko środkiem do osiągnięcia celu agresora, przykładem jest zastraszenie osoby, która stara się o to samo stanowisko w pracy, co agresor, by usunąć konkurencję.

O tym skąd biorą się taki zachowania, mówi teoria uczenia się. Polega ona na tym, że ludzie uczą się zachowań agresywnych poprzez własne doświadczenie lub naśladownictwo. Dzieci uczą się wzorów agresywnego zachowania obserwując rodzinę czy rówieśników. Jeżeli występuje nagradzający efekt spadku napięcia po akcie agresji, może prowadzić do utrwalenia agresywnego zachowania. To sposób radzenia sobie ze stresem. Teorię tę uznaje się za najbardziej trafny sposób wyjaśnienia występowania zjawiska agresji.

Jeżeli czujesz, że padłeś ofiarą agresji, zachęcamy do skontaktowania się z Biurem TOP Detektyw Dariusz Korganowski. Aby wykazać trudne do udowodnienia akty agresji, potrzebni są specjaliści.

NA WOSTOK