Co robić, gdy ktoś nas zastrasza?

Zastraszanie

Zastraszanie polega na poinformowaniu o zamiarze wykonania bądź zaniechania wykonania jakiejś czynności, wskutek czego osoba zastraszona ucierpi. Musi być świadomym aktem mającym na celu wywołanie określonego skutku. Może ono mieć formę jawną, poprzez grożenie słowne wypowiedziane wprost, wysłanie listu z pogróżkami czy wiadomości drogą elektroniczną albo zastraszanie przez telefon.

Może przybierać też formy niejawne, są nimi:

  • używając mowy ciała- zaciskając pięści,
  • informowanie o posiadaniu broni, zamiast bezpośredniego komunikatu: “zastrzelę Cię” albo o swoich wysokich umiejętnościach w walce,
  • opowiadanie historii o zrobieniu komuś krzywdy,
  • opowiadanie o znajomościach, które mogłyby zadziałać na szkodę zastraszonego bez bezpośredniego informowania o zamiarze ich wykorzystania.

Zastraszanie może być też bezwarunkowe (jest to pogróżka mająca zostać wcielona w życie niezależnie od tego, co zrobi ofiara) albo warunkowe (polegające na szantażu).

Zastraszanie, mimo iż nie ingeruje w życie ofiary (o ile groźba nie zostanie spełniona) budzi dyskomfort psychiczny i lęk, a przede wszystkim odbiera poczucie bezpieczeństwa. Jeśli coś takiego Cię spotkało radzimy nie wchodzić z napastnikiem w dyskusję i znaleźć najlepszy sposób rozwiązania tej sprawy tak, by groźby już się nie powtórzyły.

Pamiętajmy, iż zgodnie z artykułem 190. kodeksu karnego, ten „kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Jeśli problem zastraszania Cię dotyczy zachęcamy do kontaktu z Biurem Top Detektyw Dariusz Korganowski, aby udowodnić zastraszającemu jego winę i uwolnić się od poczucia zagrożenia.