Czy przemoc domowa to tylko bicie?

Przemoc domowa - tylko fizyczna?

Według policyjnych statystyk w 2018 r. mieliśmy ponad 88 000 ofiar, których dotknęła przemoc domowa. Ta liczba określa jednak jedynie tych, którzy ten fakt zgłosili. Zatem możemy się tylko domyślać, jak ogromnej skali jest to problem.

Przemoc domowa bagatelizowana

Niestety nadal utrwalanych jest wiele krzywdzących stereotypów, których przedmiotem jest przemoc domowa.

Ludzie z bliskiego otoczenia powinni wspierać ofiarę i namawiać ją do zgłoszenia, że w jej przypadku ma miejsce przemoc domowa. Bliscy jednak doszukują się winy właśnie w ofierze albo bagatelizują sprawę. “Przecież to taki dobry człowiek na odpowiedzialnym stanowisku, może po prostu ma stresujący czas w pracy, dlatego to zrobił.” ,“Oj, nie przesadzaj, raz się zdarzyło, wyjątkowo za dużo wypił od święta i go poniosło.”, “Skoro to się przytrafiło w Twojej rodzinie, to może niedostatecznie o nią dbasz, takie rzeczy się nie dzieją bez powodu.” To przykłady bardzo krzywdzących i nieprawdziwych słów. Ofiara nigdy nie jest winna i nie powinna dać sobie tego wmówić, winna jest jedynie osoba stosująca przemoc i nie warto szukać dla niej usprawiedliwień.

Znęcanie nie tylko fizyczne

Na ogół uważamy, że przemoc domowa to do bicie, popychanie, szarpanie, zadawanie bólu fizycznego – czyli przemoc fizyczna. Jednak to jednak tylko jedna z form krzywdzenia. Bardzo częsta jest też przemoc psychiczna, a także seksualna i ekonomiczna. Są to akty trudniejsze do wykrycia. Przemoc psychiczna może przejawiać się między innymi poprzez obrażanie, krytykowanie, ale też wyśmiewanie, grożenie. Przemocą seksualną może być wymuszanie pożycia nie zawsze siłą, ale też za pomocą szantażu. Ekonomiczną z kolei, jest między innymi pozbawianie niezbędnych do życia rzeczy czy środków. W skrajnych przypadkach to sprzedawanie wspólnych dóbr bez uzgodnienia.

Zawsze jest wyjście z sytuacji

Co może zrobić ktoś, kogo dotknęła przemoc domowa? Czy skoro nie ma śladów to nie ma przemocy? Absolutnie nie. Najlepszym wyjściem jest poszukiwanie pomocy. Można ją znaleźć w wielu miejscach, na przykład w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Zachęcamy też do kontaktu z Biurem Detektywistycznym i Ochrony Top Detektyw Dariusz Korganowski w celu zdobycia dowodów przemocy. Szczególnie tej trudnej do wykrycia. Mamy też możliwość objęcia opieką psychologiczną. Nie ma sytuacji bez wyjścia, trzeba tylko pozwolić sobie pomóc.
NA WOSTOK