Rola licencjonowanego detektywa w zbieraniu informacji dotyczących majątku i zdolności płatniczych

Majątek to zarówno aktywa, jak i pasywa majątkowe. Aktywa majątkowe składają się na ogół z majątku, które są kontrolowane przez określony podmiot w danym momencie. Elementami aktywów majątku są majątki trwałe, jak i obrotowe. Majątek trwały to m.in. budynki, maszyny, grunty, portu, urządzenia techniczne. Oraz finansowe składniki. Majątek obrotowy to zapasy, należności i roszczenia, inwestycje krótkoterminowe. W skład tego wchodzą środki pieniężne oraz krótkoterminowe aktywa finansowe. Pasywa majątku to kapitał stanowiący źródło finansowe aktywów. Pasywami są m.in. fundusze specjalne, zobowiązania przez kredyty i pożyczki. Majątek stanowi składnik działalności gospodarczej, jest to tak zwany majątek produkcyjny.
Prywatny detektyw musi posiadać wiedzę z dziedziny prawa, finansów i ekonomii, aby zajmować się zleceniami dotyczącymi majątku oraz zdolności płatniczych.

Detektyw Łódź – Top Detektyw

Jednym ze zleceń, jakie otrzymują detektywi jest weryfikacja źródeł dochodu. Zlecenia takie wynikają przeważnie z zaniepokojenia bliskich, którzy nie wiedzą skąd nagłe problemy finansowe, długi czy też niespodziewane napływy środków. Detektyw w tym przypadku w sposób dyskretny zbierze informacje na temat źródeł i wysokości dochodów oraz stanie majątku osoby. Każe te informacje zleceniodawcy w sprawozdaniu.
Prywatni detektywi są również w stanie ustalić prawdziwość majątku. Klienci przychodzący po tego rodzaju pomoc chcą upewnić się, czy, na przykład dłużnik mówi prawdę tłumacząc się brakiem wystarczającej liczby środków; czy jeden z małżonków próbuje ukryć wartość wspólnego majątku w przypadku tych spraw osoby, które trafiają pod dupę licencjonowanego detektywa starają się jak najlepiej ukryć prawdę którą chcą zataić. Detektyw udokumentuje nieruchomości i ruchomości osoby obserwowanej przedstawią dowody co do stanu faktycznego majątku. Jeśli będzie taka potrzeba przedstawią je przed sądem.

Prywatny detektyw – Sprawy majątkowe

Częstymi również zleceniami, które otrzymuje licencjonowany detektyw w kwestii majątkowych, są: ustalenie posiadanych ruchomości dłużnika, poszukiwania majątku dłużnika, zdobywanie informacji o majątku dłużnika jako dowód sądowy, ustalenie posiadanych nieruchomości dłużnika, poszukiwania nieruchomości dłużnika, ustalenie zbytego majątku dłużnika.
Mają miejsce sytuacje, że osoba po uzyskaniu pomocy detektywa nie płaci mu za wykonaną pracę. Na przykład, tłumacząc się aktualnym brakiem środków. detektyw działając samodzielnie może udowodnić, że jest to nieprawda. Aczkolwiek należy pamiętać, że tylko licencjonowany prywatny detektyw może przetwarzać dane osobowe osoby bez jej zgody, których one dotyczą.
W zleceniach tego typu detektyw może wykazać się ogromną cierpliwością. Oraz przede wszystkim dużą wiedzą z dziedzin jak wyżej wspominano prawniczych, finansowych oraz ekonomicznych. Licencjonowany detektyw może również pokazać swój profesjonalizm i doświadczenie, wykorzystując metody odpowiednie przy tego typu zleceniach dodatkowo zachowując pełną dyskrecję. Detektyw zweryfikuje stan majątkowy dłużnika, informacje na temat bieżących zobowiązań, źródła jego dochodów. Dzięki temu wiele nowych dla klienta faktów zostanie mu przedstawione. Dostarczy wiarygodnych informacji na temat posiadanych nieruchomości i ruchomości, wierzytelności, stanu konta bankowego oraz partnerów handlowych.

Agencja detektywistyczna Top Detektyw Łódź

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą agencją detektywistyczną Top Detektyw, w której przyjmuje prywatny detektyw Dariusz Korganowski, specjalizujący się w wykrywaniu zdrad, oszustw finansowych oraz we wszelkich kwestiach majątkowych i nie tylko! Nasz detektyw z Łodzi zapewnia wysokiej jakości pomoc na szerokim polu. Więcej na naszej stronie www!