Skuteczne metody wywierania wpływu na ludzi

Metody wywierania wpływu na ludzi są liczne i bardzo się od siebie różnią.

Z manipulacją mamy do czynienia na co dzień, nie zawsze świadomie. Stosowane metody wywierania wpływu na ludzi mogą jednak prowadzić do wykorzystywania ludzi. Zwłaszcza, gdy są oni nie do końca świadomi tego, że ulegają sile perswazji. Robert Cialdini w swej książce „Wywieranie wpływu na ludzi”, wyróżnił sześć reguł manipulacji. Warto się z nimi zapoznać, aby upewnić się, czy nie jesteśmy ich ofiarami.

Pierwszą z nich jest reguła wzajemności. Charakterystyka tej metody wywierania wpływu na ludzi mówi o tym, że zawsze powinniśmy starać się odwdzięczyć osobie, która zrobiła dla nas coś dobrego.

Drugą z zasad opiera się na zaangażowaniu i konsekwencji. Polega na tym, że gdy już podejmiemy jakąś decyzję bądź zajmiemy stanowisko w danej sprawie czujemy silną potrzebę konsekwentnego zachowania.

Kolejna technika nosi nazwę społecznego dowodu słuszności. Polega na konformistycznym stwierdzeniu, że dane zachowanie jest poprawne dlatego, że inni ludzie się tak zachowują.

Są też metody wywierania wpływu na ludzi bazujące na polubieniu i sympatii opiera się zaś na założeniu, że łatwiej spełnimy prośbę od osoby, którą znamy i lubimy.

Przedostatnia reguła dotyczy siły autorytetu. Zakłada ona, że łatwiej spełnimy prośbę kogoś, kogo uważamy za autorytet w danej dziedzinie. Na przykład w pełni zaufamy osobie w kitlu lekarskim, gdyż uznamy ją za specjalistę służby zdrowia.

Ostatnią zasadą zaś jest reguła niedostępności. Mówi o tym, że wszystko, co rzadsze i bardziej niedostępne, będzie wydawało się nam atrakcyjniejsze.

Metody wywierania wpływu na ludzi wyglądają niewinnie. Sami na pewno często zarówno korzystamy z nich, jak i im ulegamy w zwyczajnych sytuacjach. Nie wyrządzamy wtedy nikomu krzywdy. Mogą jednak one sprawić, że ulegniemy psychicznemu szantażowi w poważnej sprawie.

Jeżeli chcesz udowodnić, że ktoś Cię wykorzystuje, zachęcamy do skorzystania z usług Biura Detektywistycznego i Ochrony Top Detektyw Dariusz Korganowski.