Świadomość zagrożeń jako jedna z metod kontrwywiadu gospodarczego

Żyjemy w świecie informacyjnym, a stwierdzenie że dane mają swoją wartość ma realne odniesienie do rzeczywistości. Tajemnica handlowa oraz kontrola nad danymi będącymi w posiadaniu firmy to obecnie podstawa prowadzenia skutecznych działań biznesowych. Niestety wciąż bardzo wiele przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak katastrofalna w skutkach może okazać się dla nich inwigilacja przez konkurencję. Konieczne jest więc uświadomienie sobie zagrożeń wynikających z wycieku ważnych informacji poza grono zaufanych osób.

W związku z rosnącą konkurencją zarówno w sferze lokalnej, regionalnej, jak i globalnej zauważa się coraz większą aktywność w obszarze inwigilacji gospodarczej. Niestety legalne formy pozyskiwania informacji w postaci wywiadu gospodarczego przeplatają się z działaniami szpiegowskimi, które pozostają poza granicami prawa. Tak czy inaczej w obecnych czasach dane bardzo często staja się narzędziem do utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku. To wszystko pokazuje, jak cenne mogą być informacje na temat naszej firmy i jak wiele trudu konkurencja może sobie zadać, aby je pozyskać. Kluczowym warunkiem bezpieczeństwa informacyjnego jest więc świadomość wagi kontrwywiadu gospodarczego.

Podsłuch jest bardzo powszechnym sposobem na przejęcie ważnych danych gospodarczych przez konkurencyjną firmę bądź inny wrogi podmiot. W dobie nowoczesnych technologii urządzenia podsłuchowe przybierają różną formę. Mogą być ukryte pod wykładziną, w ścianie, w myszce lub klawiaturze komputerowej. Mogą również działać poprzez aplikacje na telefon lub komputer osobisty. Możliwości jest wiele, a jedyne co możemy zrobić aby samodzielnie uchronić się przed inwigilacją to być czujnym i ostrożnym. W wielu sytuacjach nie obejdzie się również bez pomocy profesjonalistów dysponujących specjalistycznym sprzętem.

Konsekwencje przejęcia ważnych danych przez konkurencje mogą być różne i zależą w dużej mierze od rodzaju tych danych. Podsłuchane informacje mogą dotyczyć strategii rozwojowej firmy, umów i kontraktów, koncepcji i projektów produktów lub usług. Dane zgromadzone w wyniku wywiadu lub szpiegostwa gospodarczego mogą zostać wykorzystane w celu kompromitacji przedsiębiorstwa, uprzedzenia jego ruchów na rynku, a nawet kradzieży kluczowych pomysłów i popełniania czynów nieuczciwej konkurencji.
Pozyskiwanie informacji o przedsiębiorcach i podmiotach gospodarczych może być także wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze. Dane na temat stanu posiadania, struktury i lokalizacji składników majątku mogą bowiem ułatwić działania przestępcze. Świadomość znaczenia kontrwywiadu gospodarczego oraz stosowanie choćby podstawowych zasad ostrożności może zatem znacznie ograniczyć ryzyko związane z przejęciem strategicznych i poufnych danych przez środowiska przestępcze.

Kontrwywiad gospodarczy polega w skrócie na właściwym kreowaniu wizerunku danej firmy w branży poprzez zagłuszanie lub ochronę cennych i delikatnych informacji handlowych, które po dostaniu się w niepowołane ręce mogą narobić bardzo wiele szkód. Kontrwywiad biznesowy to stosunkowo młoda dziedzina, która dopiero raczkuje na polskim rynku. Wciąż bardzo mało jest profesjonalnych firm, które na wysokim poziomie realizują powierzone im zadania. Z drugiej strony wśród przedsiębiorców dopiero kształtuje się świadomość związana z kontrwywiadem gospodarczym. Jest więc bardzo ważne, aby mieć świadomość konsekwencji płynących z tego rodzaju inwigilacji.

Leave a Comment