Archive for Tag: agencja detektywistyczna

Rola licencjonowanego detektywa w bezprawnym wykorzystywaniu nazw handlowych i znaków towarowych

Jaką rolę pełni prywatny detektyw, przy zbieraniu informacji w kwestii bezprawnego wykorzystania w działalności gospodarczej nazw handlowych lub znaków towarowych? Zapraszamy do artykułu! Coraz częściej przedsiębiorstwa zatrudniają prywatnych detektywów w celu wykrywania sprawców kradzieży czy włamań w miejscu pracy...

Więcej

Rola licencjonowanego detektywa w zbieraniu informacji dotyczących majątku i zdolności płatniczych

Majątek to zarówno aktywa, jak i pasywa majątkowe. Aktywa majątkowe składają się na ogół z majątku, które są kontrolowane przez określony podmiot w danym momencie. Elementami aktywów majątku są majątki trwałe, jak i obrotowe. Majątek trwały to m.in. budynki,...

Więcej