Archive for Tag: detektyw sprawy majątku

Rola licencjonowanego detektywa w zbieraniu informacji dotyczących majątku i zdolności płatniczych

Majątek to zarówno aktywa, jak i pasywa majątkowe. Aktywa majątkowe składają się na ogół z majątku, które są kontrolowane przez określony podmiot w danym momencie. Elementami aktywów majątku są majątki trwałe, jak i obrotowe. Majątek trwały to m.in. budynki,...

Więcej