Archive for Tag: strach

Zastraszanie

Co robić, gdy ktoś nas zastrasza?

Zastraszanie polega na poinformowaniu o zamiarze wykonania bądź zaniechania wykonania jakiejś czynności, wskutek czego osoba zastraszona ucierpi. Musi być świadomym aktem mającym na celu wywołanie określonego skutku. Może ono mieć formę jawną, poprzez grożenie słowne wypowiedziane wprost, wysłanie listu...

Więcej