Oferta: Porady prawne

Porady
prawne

Rozwód? Małżonek chce zostawić Cię bez grosza, a może Ty chcesz się rozwieść i zabrać to co Ci się należy?

Ktoś ujawnia tajemnicę przedsiębiorstwa lub handlową Twojej firmy?

Ktoś wykorzystuje Twój znak towarowy?

Ktoś Cię oszukał, okłamał, wykorzystał – należy Ci się odszkodowanie.

Nie masz pewności co do wiarygodności swoich partnerów biznesowych?

Rozwód, Doradztwo w sprawach rozwodowych (obserwacja, lokalizatory, kamery, nasłuchy).

Nielegalne ujawnianie informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa lub tajemnice handlową w tym procedurę (know-how).

Bezprawne wykorzystywanie znaków towarowych.

Dochodzenie w sprawach oszustw i bezprawnych odszkodowań (w tym ujawnianie kolizji drogowych typu USTAWKA).

Badanie wiarygodności i intencji partnerów biznesowych.

Biały wywiad.

WSPÓŁPRACA I POMOC
KWALIFIKACJE, KSZTAŁCENIE, ROZWÓJ I ZAUFANIE
ETYKA I BEZPIECZEŃSTWO

Partnerzy

Dlaczego
Warto nam zaufać?