WYKRYWANIE KŁAMSTW

Badania na wykrywaczu kłamstw osiągają ostatnio rekordowo duże zainteresowanie, zapewne z uwagi na fakt, że pozwalają na odkrycie prawdy na każdej płaszczyźnie.

Nieważne, czy problem dotyczy spraw prywatnych, takich jak:

  • zdrady
  • molestowanie
  • przemoc

Czy spraw biznesowych na poziomie zwykłych przedsiębiorców, a nawet korporacji, które chcą:

  • zweryfikować pracowników lub partnerów biznesowych
  • rozwiązać problem kradzieży np. danych

NA WOSTOK

wariograf

88 tys. razy

Człowiek kłamie w ciągu życia
prawda i fałsz

Te i wiele innych nurtujących pytań doprowadzających do rozpadów najsilniejszych małżeństw, rozwiązań spółek lub też upadków wielkich firm można rozwiać jednym prostym krokiem – badaniem wariografem.

Wariograf to zintegrowane urządzenie elektryczne rejestrujące jednocześnie wiele sygnałów fizjologicznych, które są wytwarzane przez ciało cały czas. Urządzenie dokonuje zapisu m.in. tętna, ciśnienia krwi, przewodnictwa elektrycznego skóry, dzięki czemu uzyskujemy wgląd do wnętrza człowieka odkrywając całą prawdę.