Czy podsłuchiwanie jest legalne czy nielegalne?

Z pojęciem podsłuchu spotykamy się bardzo często. Najczęściej takie informacje docierają do nas z mediów. Czytamy o tym w prasie, słuchamy w radio, lub dowiadujemy się podczas oglądania wieczornych wiadomości.

Zgodnie z przepisami kontrolowane mogą być zarówno rozmowy telefoniczne, jak i inne przekazy informacji. Podsłuch jako instrument ingerujący w nasze podstawowe prawa i wolności, został prawnie unormowany i ograniczony w odniesieniu do stosowania go przez służby organów państwa.

Natomiast w przypadku dopuszczalności podsłuchu prywatnego, nieprzekraczalną granicę stanowią normy konstytucyjne. Z nielegalnością stykamy się wówczas, gdy osoba posługująca się urządzeniem podsłuchowym stosuje je w celu pozyskania informacji, do której uzyskania nie jest uprawniony.

Wykorzystanie takiego dowodu w postępowaniu sądowym może zostać uznane za dopuszczalne szczególnie w sprawach pracowniczych i małżeńskich (zwłaszcza o rozwód).

Nagrywanie słów partnera rozmowy, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, nie jest nielegalne. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach podsłuch to narzędzie, po które sięga się coraz częściej i chętniej.

Leave a Comment