+48 664 060 565
biuro@topdetektyw.pl , biuro@dariuszkorganowski.pl

Anonimowy i bezpieczny Internet oraz sieć Bitcoin

Szkolenie kierowane jest do osób chcących nauczyć się:

 • jak pozostać anonimowym w sieci Internet korzystając ze specjalnego systemu operacyjnego,
 • jak unikać pozostawiania śladów swojej obecności w sieci,
 • jak bezpiecznie przechowywać wrażliwe dane,
 • jak tworzyć i przesyłać zaszyfrowane wiadomości email,
 • jak korzystać z anonimowych skrzynek email,
 • jak anonimowo przesyłać pliki przez sieć,
 • jak poruszać się w sieci DeepWeb,
 • jak korzystać z kryptowaluty Bitcoin w sposób bezpieczny i anonimowy,
 • jak bezpiecznie przechowywać Bitcoin’y na komputerach odłączonych od sieci.

Cel szkolenia:

 • zdobycie umiejętności obsługi systemu TAILS – bezpieczeństwa osobistego, bezpiecznego przechowywania danych wrażliwych,
 • przekazanie wiedzy na temat zagrożeń w sieciach Internet i DeepWeb (cyberstalking, ochrona danych i deanonimizacja),
 • poznanie sposobów przekazywania szyfrowanych danych,
 • zdobycie umiejętności posługiwania się kryptowalutą Bitcoin (anonimowe przechowywanie środków),
 • uzyskanie wiedzy z zakresu korzystania z anonimowych sposobów płatności i zawierania bezpiecznych transakcji w Polsce i na całym świecie,
 • poznanie metod ograniczenia kosztów przekazywania w błyskawiczny i bezpieczny sposób Bitcoin’ów po całym świecie.

Efekt szkolenia:

 • zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy o możliwościach korzystania w sposób anonimowy z sieci,
 • zdobycie umiejętności samodzielnego korzystania z systemu operacyjnego TAILS,
 • umiejętność posługiwania się kryptowalutą Bitcoin w Polsce i w dowolnym miejscu na świecie,
 • zdobycie umiejętności szyfrowania i przesyłania zaszyfrowanych wiadomości.

Wymagania:

 • podstawowa umiejetność obsługi komputera. Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza.

Opis przebiegu szkolenia:

Zajęcia podzielone są na dwie części i przeprowadzone zostaną w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych. W części teoretycznej uczestnicy szkolenia wysłuchają wykładu z prezentacją a następnie przystąpią do praktycznych ćwiczeń, które będą miały na celu zapoznanie się z kilkoma sposobami uruchomienia systemu TAILS.

Następnie na swoich komputerach uczestnicy szkolenia samodzielnie uruchamiają nowo poznany system TAILS, łącząc się wcześniej z Internetem za pośrednictwem sieci TOR (anonimowo lub w zwykły sposób).

W dalszej części szkolenia omówione zostaną występujące różnice pomiędzy dwiema przeglądarkami internetowymi – Tor Browser i Firefox.

Ponadto uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną różne wyszukiwarki internetowe. Jednocześnie omawiane zostaną zagrożenia wynikające z poruszania się po sieci DeepWeb oraz Darknet oraz aspekty prawne poruszania się w tej części sieci Internet, które nigdzie wcześniej nie były omawiane. Wszyscy uczestnicy szkolenia poznają oprogramowanie dołączone do systemu, tj. pakiet biurowy, klient poczty, oprogramowanie graficzne i dźwiękowe oraz sposoby personalizacji systemu dla własnych potrzeb.

Następnie omówione zostaną podstawy kryptowaluty Bitcoin oraz schemat działania blockchain’u. Każdy z uczestników szkolenia samodzielnie uruchomi osobisty portfel Bitcoin oraz otrzyma rzeczywiste Bitcoin’y i nauczy się jak przeprowadzać prawdziwe transakcje bitcoin’owe.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności odtwarzania i archiwizowania swojego portfela Bitcoin i nauczą się jak można uzyskiwać dostęp do swoich środków w dowolnym miejscu w Polsce i na całym świecie.

Omówiony również zostanie proces przechowania i odtwarzania portfela Bitcoin bez używania komputera, np.: przy użyciu telefonu komórkowego, smartphone, tabletu, a nawet przy użyciu kartki papieru.

Zaprezentowane zostaną sposoby zakupu Bitcoin’ów oraz wymiany ich na walutę, np. PLN, EURO, USD i inne. Jednocześnie wskazywane zostaną sposoby korzystania z Bitcoin’y przy dokonywaniu płatności, np.: za zużycie energii elektrycznej, gazu, zapłaty czynszu itp..

Na zakończenie zajęć uczestnicy szkolenia będą mieli sposobność zadawania pytań prelegentom.

Czas szkolenia:

 • 16 godzin – 2 x 8 godzin w cyklu 2 dniowym.

Najbliższy termin:

 • Termin szkolenia do uzgodnienia.

Koszt szkolenia:

 • Koszt indywidualnego szkolenia od osoby 2.000 zł netto ( plus koszty )
 • Koszty szkolenia grupowego dla minimum 20 osób 20.000 zł ( plus koszty )
 • możliwe są indywidualne szkolenia lub zamówienie konsultacji wdrożeniowej przystosowanej do konkretnej osoby lub grupy osób,
 • koszt obejmuje nocleg i wyżywienie.
 • oferujemy możliwość ustalenia własnego cyklu szkolenia, który zostanie wyceniony, a jego ofertę prześlemy pocztą e-mail. Zapraszamy do szkoleń , gdzie wyceny prowadzimy indywidualnie.
Call Now Button