Szpieg w firmie

Odnosząc się do klientów biznesowych i legalność oprogramowania szpiegowskiego w firmie.

Pracodawca może monitorować pracę swoich podwładnych i kontrolować, czy wykonują oni swoje obowiązki z należytą starannością. Czy jednak może on przeglądać i na bieżąco monitorować również komputery firmowe wykorzystywane w pracy przez pracowników, przy użyciu specjalnych programów szpiegowskich?

Tak jak najbardziej Kodeks Pracy nie zakazuje monitoringu pracowników przepisy odnoszące się bezpośrednio do kwestii wykorzystywania przez pracodawców programów szpiegowskich do monitorowania trybu pracy pracowników. Kodeks Pracy jasno wskazuje, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się jednocześnie do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Można więc wysnuć wniosek, że na mocy przepisów prawa pracy istnieje możliwość kontrolowania przez pracodawcę czasu pracy pracownika i wykonywanych przez niego obowiązków. Inne uwarunkowania prawne, zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz w orzeczeniach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wskazują na to, że dopuszcza się kontrolowanie poczty i wykorzystania Internetu przez pracodawcę, ale pracownik musi być o tym poinformowany. Pracodawca bez jego zgody nie ma prawa dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej pracy pracownika przy komputerze bez jego wiedzy.

Leave a Comment