Nieuczciwy pracownik. Realia dzisiejszego rynku pracy.

Tak, ZŁODZIEJ! Śmiało możemy nazwać rzeczy po imieniu, jeśli posiadamy 100 %, legalne dowody. Według badań z 2018 roku przeprowadzonych przez jedną z redakcji biznesowych, nastąpił 5,5% wzrost obaw o działania nieuczciwych pracowników. Prowadząc własny biznes musisz zdawać sobie sprawę, że zabezpieczenie firmy przed takimi zachowaniami zależy tylko od Ciebie. Powszechnie utarło się, że to…
Read more