Uprawnienia

Detektyw Warszawa, Trójmiasto – Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łódź, Śląsk – zobacz nasze licencje i uprawnienia:

Biuro Top Detektyw posiada wszelkie niezbędne licencje i uprawnienia Państwowe w celu należytego wykonywania działalności detektywistycznej i zapewnieniu najwyższej jakości usług.

 • Koncesja od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

 • Licencja Detektywa firmy TopDetektyw

 • Licencja Detektywa – rewers

 • Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Komendę Miejską Policji

 • Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez firmę Top Detektyw

 • Firma Top Detektyw posiada wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do wykonywania zawodu Detektywa

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

 • Licencja detektywa Rafała

 • Licencja detektywa Rafała – rewers

 • Certyfikat uczestnictwa w warsztatch „Typologia osobowości” wg Hipokratesa”

 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu „Zagrożenia XXI wieku na podst. telefonów komórkowych i lokalizatorów GPS.”

 • Certyfikat Lead Auditor ISO 27001:2013

 • Certificate The Samurai Game

 • Świadectwo Ochronne na znak towarowy

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych-Instruktor sportu, specjalizacja strzelectwo.

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla „Prowadzących strzelanie”.

Telefon
czynny 24h

664-060-565

Dlaczego
Warto nam zaufać?