Archive for Author: kuba-MIT

Mobbing staje się coraz bardziej powszechny i problematyczny

Mobbing. Każdy może paść jego ofiarą

Zgodnie z Kodeksem Pracy, “mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie...

Więcej