Molestowanie. Jak rozpoznać, że dziecko padło ofiarą molestowania?

Molestowanie dzieci jest trudniejsze do wykrycia niż to wobec dorosłych.

Molestowanie dzieci od dopuszczania się takich aktów wobec dorosłych odróżnia to, że dziecko jeszcze rzadziej niż dorosły da znać, że doświadcza przemocy.

Molestowanie przez bliską osobę

A jeśli nawet – nie powie tego wprost. Często zachowuje to w tajemnicy, gdyż nie do końca rozumie, jak bardzo ktoś je krzywdzi. Bardzo często też osoba krzywdzącą dziecko jest osoba dobrze mu znana.

Taki dorosły rozpoczyna molestowanie od odpowiednich przygotowań, mających na celu właśnie to, aby dziecko pozostawiło jego czyny w tajemnicy. Stara się emocjonalnie zbliżyć do dziecka, aby je polubiło, chciało spędzać z nim czas. Może też próbować podważać autorytet rodziców, tak aby ofiara nie chciała im się zwierzać. Próbuje mieć z dzieckiem tajemnice w nieistotnych sprawach, aby sprawdzić, czy faktycznie ich dochowuje. Taki proces przygotowań może trwać bardzo długo, możliwe są też w nim wstępne próby kontaktu fizycznego, aby wyrobić w dziecka pogląd, że jest to coś całkowicie normalnego.

Zaufanie i poczucie winy

Gdy młodociana ofiara staje się na wystarczająco ufna, sprawca pozwala sobie na coraz bliższy kontakt fizyczny. Poczucie panowania i władzy dodatkowo wzmaga u dorosłego posuwanie się coraz dalej.

Dziecko, wobec którego ktoś stosuje molestowanie, często odczuwa wstyd i poczucie winy. Podsyca je również sprawca, gdyż kierujące się takimi emocjami dziecko z mniejszym prawdopodobieństwem zdecyduje się komuś o tym opowiedzieć. Pojawia się poczucie dysonansu, związane z tym, że osoba, którą darzy sympatią dopuszcza się czegoś złego. To może wprawiać je w silny stres i zagubienie. Typowe są zachowania dziecka, takie jak problemy emocjonalne, samookaleczanie, lęk przed rozbieraniem się do kąpieli. Mogą one być oznakami stosowanych wobec niego nadużyć seksualnych.

Problem da się zauważyć

Natomiast niepokojące zachowania, którego dopuszcza się dorosła, a które mogą stanowić po części molestowanie, to na przykład:

  • namawianie dziecka do posiadania wspólnych tajemnic,
  • traktowanie dziecka wyraźnie inaczej niż inne dzieci,
  • próby zostawania z dzieckiem sam na sam i nawiązywanie z nim kontaktu fizycznego,
  • komentowanie wyglądu ciała dziecka, mówienie komentarzy o charakterze seksualnym.

Powyższe sygnały, pochodzące zarówno od dziecka, jak i dorosłego, mogą, ale nie muszą świadczyć, że ma miejsce molestowanie. Aby zyskać pewność zachęcamy do objęcia dziecka opieką medyczną i psychologiczną, jak również do kontaktu z Biurem Detektywistycznym i Ochrony Top Detektyw Dariusz Korganowski. Pomożemy w potwierdzeniu lub zaprzeczeniu winy domniemanego sprawcy, a jeśli obawy zostaną potwierdzone, do jego skazania.
NA WOSTOK