Przemoc ekonomiczna – zbyt duża kontrola finansowa

Przemoc ekonomiczna nie zawsze jest widoczna gołym okiem.

Jak udowodnić przemoc, gdy brak jest śladów pobicia, a rany powstają na psychice? Czy przemocą psychiczną są tylko groźby i wyzwiska? Nie, bo istnieje jeszcze przemoc ekonomiczna.

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że codzienne, doświadczane w związku zachowania z powodu których odczuwamy dyskomfort, mogą być wykorzystywaniem. Jedną z takich sytuacji jest przemoc ekonomiczna. Polega na wykorzystywaniu finansowego uzależnienia partnera do znęcania się nad nim lub ośmieszania go.

Przemoc ekonomiczna często współwystępuje z innymi rodzajami przemocy, ale nie musi. Może polegać na przykład na utrudnianiu dostępu do konta i wydzielaniu pieniędzy niepracującej osobie w związku. Chodzi o to, by ledwo starczało jej na zrobienie zakupów całej rodzinie. Musi ona wtedy zwrócić się z prośbą o większą ilość środków i właśnie o to chodzi osobie zadającej przemoc. Ma ona wtedy poczucie władzy, pieniędzy może używać jako nagrody. Druga połowa w jej oczach musi wtedy “zasłużyć” na ich otrzymanie.

Gdy pojawia się przemoc ekonomiczna, zwykle początkowo obie osoby w związku pracują. Partner pragnący poczucia władzy namawia drugą osobę do rzucenia pracy. Uzasadnia to na przykład tym, że będzie miała wtedy więcej czasu dla siebie lub dla dzieci. Gdy okazuje się, że pieniądze stają się wtedy w związku sposobem do upokorzenia, ofiara chce wrócić do pracy. Wtedy jest jej to uniemożliwiane.

Przemoc ekonomiczna ma też miejsce wtedy, gdy wszelkie wydatki są kontrolowane czy zaciągane są też kredyty bez wiedzy współmałżonka. Dalej to także niepłacenie alimentów, a w przypadku starszych ludzi, odbieranie im całości emerytur i wydzielanie tylko części pieniędzy, argumentując to chęcią pomocy.

Udowodnienie, że ma miejsce przemoc ekonomiczna, może być trudne, dlatego zachęcamy do skorzystania z usług Biura Detektywistycznego Top Detektyw Dariusz Korganowski, aby zdobyć dowody i wyeliminować zjawisko.
NA WOSTOK