Przestępczość nieletnich to duży problem

Przestępczość nieletnich to duży problem rozpoczynający się często na etapie wychowania.

Według statystyk policyjnych w 2013 r. spośród wszystkich podejrzanych o popełnienie przestępstwa prawie 6 % stanowiła przestępczość nieletnich.

Częstymi czynami zabronionymi, jakich dokonują małoletni są: pobicie, dokonanie uszczerbku na zdrowiu, kradzież rozbójnicza, wymuszenie, kradzież z włamaniem. Zdarza się też kontakt z narkotykami.

Jednym z powodów które wywołują zachowania kryminalne, jest kwestia wychowania. Może wpływać na młodzież w sposób pozytywny jak i negatywny. Wciąż kształtująca się psychika nastolatka jest bardzo podatna na wpływ otoczenia. A to niestety dobry start, by popaść w przestępczość nieletnich. Zaniedbanie przez rodziców, niestosowanie żadnych zakazów, niewłaściwe metody wychowawcze. To wszystko może prowadzić do zaniedbania obowiązków szkolnych, wagarowania.

Młody człowiek uczy się też od rodziców – modeluje jego zachowania. Zatem jeżeli rodzice reprezentują niewłaściwe postawy, dziecko może podążyć za ich przykładem. Na przykład często sięgać po alkohol, gdy pochodzi z rodziny go nadużywającej. Może pójść dalej i wkroczyć na złą ścieżkę, czyli przestępczość nieletnich. Zaniedbane dzieci szukają wzorców i wsparcia wśród osób z zewnątrz. Mogą wdać się niewłaściwe towarzystwo i w ten sposób przenikać do świata przestępczego.

Sposobem na zmniejszenie zjawiska, jakim jest przestępczość nieletnich, może być okazanie dziecku wsparcia. Zarówno ze strony rodziców, jak i szkoły. Istotnym jest tworzenie w szkołach odpowiednich programów i prelekcji poruszających ten problem. Dodatkowo przydaje się czynny udział psychologa szkolnego w rozwiązywaniu problemów młodzieży.

Jak wynika z artykułu Aleksandry Leszczyńskiej (Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 96, Warszawa 2017) udział skazanych powracających do Zakładów Karnych rośnie i liczy około 50%. Przestępczość nieletnich to zatem tylko początek. Warto więc zapobiegać podejrzanym zachowaniom małoletnich, by nie wkroczyli na ścieżkę przestępstwa.

Biuro TOP Detektyw Dariusz Korganowski chętnie pomoże potwierdzić lub rozwiać podejrzenia, że Twoje dziecko ma problemy.