Stalking. Forma natarczywej przemocy emocjonalnej

Stalking może być niebezpieczny

Stalking. Jedną z jego uporczywych form jest nękanie, przez które osoba prześladowana zaczyna obawiać się o swoje bezpieczeństwo.

Może się to zdarzyć w momencie, gdy jedna ze stron związku nie może pogodzić się z zerwaniem. Czasem ofiara staje się obiektem nie do końca zdrowej fascynacji ze strony obcej lub przelotnie poznanej osoby.

Często stalking dotyka osób publicznych bądź wykonujących zawody, w których mają okazję pracować z wieloma różnymi osobami. Tego typu nagabywanie może się przejawiać w formie śledzenia ofiary, prób odwiedzania jej w domu lub w miejscu pracy. Częste jest też zasypywanie jej wiadomościami lub telefonami. Wielu postronnych obserwatorów może uznać takie zachowanie za nieszkodliwe, będące tylko przejawem sympatii. Niestety ofiary nie czują się dobrze z tak ogromnym naruszeniem ich prywatności.

Stalking u ofiar codziennie wywołuje uczucie strachu. Obawiają się wykonywać codzienne obowiązki, na przykład chodzić do pracy, gdyż spodziewają się, iż na drodze napotkają stalkera. Z pewnością też są zamknięte na zawieranie nowych znajomości, bo boją się reakcji stalkera na wieść o nowym partnerze. Nie mają pewności, czy prześladowca w swych aktach zainteresowania pozostanie przy słowach, czy też pewnego dnia nie zaatakuje fizycznie. Poczucie ciągłego bycia obserwowanym i związany z tym niepokój może wywołać u nich zaburzenia lękowe, depresję czy próby samobójcze.

Podobno najlepszą reakcją na stalking jest brak reakcji, czyli nie odpowiadanie na wszelkie jego przejawy zainteresowania. Co jednak gdy prześladowca nie odpuszcza?

Biuro Detektywistyczne Top Detektyw Dariusz Korganowski służy pomocą także w tego rodzaju delikatnych sprawach. Stalking jest bowiem karalny na mocy § 1 art. 190a.:

“Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.”
NA WOSTOK