Uprowadzenie rodzicielskie – co wtedy robić?

Uprowadzenie rodzicielskie to skomplikowana sytuacja

Uprowadzenie rodzicielskie to sytuacja, kiedy jedno z rodziców przetrzymuje lub ukrywa dziecko bez wiedzy drugiego rodzica. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.

Działania te powinny być ukierunkowane przede wszystkim na ustalenie miejsca pobytu dziecka. Ważne będzie też zapewnienie mu bezpieczeństwa. Wszystkie inne sprawy, w tym będące zwykle przyczyną uprowadzenia rodzicielskiego tj. spory pomiędzy rodzicami, powinny zejść na plan dalszy.

Uprowadzenia rodzicielskie kiedy najczęściej do nich dochodzi?

Rozstania niestety nie zawsze są polubowne. Bywa, że związek kończy się w atmosferze oskarżeń i złośliwości. Podczas rozwodu sąd ustala miejsce pobytu dziecka. Niestety nie zawsze strony zgadzają się z wydanym orzeczeniem. Zdarza się, że osoba mająca władzę rodzicielską specjalnie odciąga dziecko od drugiego opiekuna.

Co robić?

Jeżeli nagle nie mamy kontaktu z dzieckiem, a drugi rodzic nie odbiera od nas telefonu lub go wyłącza, to bez względnie trzeba zgłosić to na policję. Może to być uprowadzenie rodzicielskie. Jednak jeżeli chcemy zwiększyć szanse na odnalezienie dziecka, warto skontaktować się z prywatnym detektywem. Dużą zaletą tego jest natychmiastowe działanie i stały kontakt z detektywem.

Biuro Detektywistyczne TOP Detektyw oferuje profesjonalną pomoc w takich sytuacjach. Nasi profesjonaliści są przeszkolonymi detektywami. Dlatego w nagłych urwaniach kontaktu z naszym skarbem zapraszamy bezpośrednio do kontaktu telefonicznego z właścicielem, Dariuszem Korganowskim – tel. 664-060-565.