Zawsze wybierz detektywa

Sprzedaż i zakup sprzętu szpiegowskiego a kodeks karny

Sprzedawanie sprzętu szpiegowskiego nie jest zabronione. Karalne jest natomiast niedozwolone jego wykorzystanie. Szpiegowski sprzęt w rękach niewłaściwych osób może być wykorzystany pośrednio do celów przestępczych, na przykład kradzieży danych osobowych nietynkowane pracowników ale i kontrahentów, patentów, pomysłów itp. Przestępstwa te stanowią poważne zagrożenie ze względu na swój globalny, transgraniczny charakter, dający przestępcom możliwość podejmowania działalności na ogromną, nie spotykaną dotąd skalę.

Kodeks karny zatytułowany jest rozdział "Przestępstwa przeciwko ochronie informacji" zawiera normy umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców najbardziej klasycznych zamachów na bezpieczeństwo danych i systemów komputerowych, takich jak: hacking, podsłuch, naruszenie integralności komputerowego zapisu oraz sabotaż komputerowy. Przestępstwami komputerowymi są bowiem zarówno tradycyjne przestępstwa, w których komputer stanowi narzędzie, jak też nowe typy przestępstw, w których komputer stanowi cel ataku.

Leave a Comment