Mobbing. Każdy może paść jego ofiarą

Mobbing staje się coraz bardziej powszechny i problematyczny

Zgodnie z Kodeksem Pracy, “mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.”

Mobbing. Jak wygląda?

Przykładowe zachowania, mogące świadczyć o tym, że w danym przypadku występuje mobbing:

  • zaniżanie kompetencji, celowo zlecając zadania bezsensowne lub niemożliwe do wykonania;
  • uniemożliwianie swobodnego wypowiadania się, stale przerywając i wyśmiewając wypowiedź;
  • odrzucanie przez pracowników, polegające na odmawianiu za plecami, wyzywaniu, wyśmiewaniu;
  • odsuwanie osoby od podejmowania decyzji, które powinny być podejmowane wspólnie, nieliczenie się z jej zdaniem;
  • wszelkie działania powodujące uszczerbek na zdrowiu: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zlecanie zadań niebezpiecznych dla zdrowia bez odpowiedniego przeszkolenia lub odzieży ochronnej.

Początki

Mobbing często rozpoczyna się od niewyjaśnionej kłótni pomiędzy dwiema osobami. Poźniej jedna z nich doświadcza od drugiej sporadycznych, nieprzyjemnych zachowań czy komentarzy. Poza tym panuje atmosfera pozornej uprzejmości, co wprawia ofiarę w dezorientację. Stopniowo agresja słowna wzrasta, rozsiewane są plotki. Ofiara czuje się wykluczona z zespołu. Gdy próbuje porozmawiać w tej sprawie z osobą dokonującą mobbingu, ta zaprzecza, że cokolwiek złego się dzieje. W końcu mobbing staje się tak silny, że ofiara odczuwa stres na myśl o pójściu do pracy. Może to wpływać na jej wyniki, co tylko zwiększa szykanowanie. Rozważa decyzję o odejściu z pracy albo o ryzyku zwolnienia z powodu niewypełniania należycie swoich obowiązków. Co znamienne, zanim padła ofiarą mobbingu, jej się to nie zdarzało.

Skutki

Mobbing może prowadzić między innymi do depresji, zaburzeń lękowych, chorób somatycznych związanych z nadmiernym stresem.

Rozwiąż swój problem!

Jeśli mobbing dotyka Ciebie lub kogoś Ci bliskiego, poszukaj profesjonalnej pomocy. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapobiegać mobbingowi. Pracownik, który go doświadczył, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Aby zebrać materiał dowodowy, zachęcamy do kontaktu z Biurem TOP Detektyw Dariusz Korganowski.

NA WOSTOK