Rola licencjonowanego detektywa w bezprawnym wykorzystywaniu nazw handlowych i znaków towarowych

Jaką rolę pełni prywatny detektyw, przy zbieraniu informacji w kwestii bezprawnego wykorzystania w działalności gospodarczej nazw handlowych lub znaków towarowych? Zapraszamy do artykułu!

Coraz częściej przedsiębiorstwa zatrudniają prywatnych detektywów w celu wykrywania sprawców kradzieży czy włamań w miejscu pracy lub w celu zbierania informacji dotyczących ujawniania tajemnicy handlowej, nieuczciwej konkurencji, czy bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych.

Nazwa handlowa jest oznaczeniem przeznaczonym do celów indywidualizowania przedsiębiorców oraz działalności gospodarczej, które są przez nich prowadzone. Nazwy handlowe mają ogromną rolę w gospodarce rynnowej. Zapewniają one nie tylko identyfikację i odróżnienie wymienionych dystryktów znaczeniowych, ale stanowią one również środek komunikacji uczestników obrotu. Jest nośnikiem informacji. Jest formą reklamy oraz również nośnikiem dla rozmaitych dóbr i walorów. Wielokrotnie nazwa handlowa staje się symbolem na rynku gospodarczym.

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów oraz usług konkretnego przedsiębiorcy. Znaki, które są w rejestrze znaków towarowych mają zapewnioną ochronę. Jednak, żeby można byłoby udzielić na nie ochrony muszą one spełniać jednocześnie dwa, kryteria: muszą nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa; muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych. Zgłoszenie swojego znaku do ochrony znaku towarowego wymaga by właściciel szczegółowo przedstawił towar lub usługi, które występują pod znakiem towarowym, które on ma chronić.

Jest wiele rodzajów znaków towarowych. Najpopularniejsze to: znaki słowne lub graficzne lub słowno-graficzne, mogą być przestrzenne, pozycyjne czy też dźwiękowe. Mogą być ruchome, multimedialne. Mogą to być też hologramy.

Wielokrotnie dochodzi do kradzieży nazwy handlowej lub znaku towarowego wtedy przedsiębiorcy decydują się na pomoc detektywa prywatnego. Najczęściej chodzi o użycie cech charakterystycznych dla produktu zleceniodawcy na produktach innej firmy. Firmy, które naśladują znak towarowy czy nazwę handlową podobną do klienta chcą odebrać potencjalnych kupców czy odbiorców produktu zleceniodawcy. Wielokrotnie jest mowa o plagiacie, który jest wspominany w polskim prawie jako przestępstwo. Licencjonowany detektyw, który posiada informacje uzyskane od klienta skupia się przede wszystkim na działalności konkurencji naśladującej prace klienta. Okres, w której dana firma zaczęła funkcjonować oraz sprawdza jej obroty porównując do tych zleceniodawcy. Zbiera dokumentację, która ma udowodnić bezprawne wykorzystywanie nazw handlowych i znaków towarowych w działalności gospodarczej. Wszystkie informacje zebrane przez detektywa będą w profesjonalny sposób przedstawiane w sprawozdaniu, które może później zostać wykorzystane w postępowaniu karnym.

Często u detektywów pojawiają się klienci, którzy zdążyli już wyrobić swoją markę używając nazwy i znaków, które kojarzą się z ową działalnością. Jednocześnie zleceniodawcy nie zdążyli jeszcze ich zarejestrować. Problemem jest to, że ktoś znający tę działalność postanowił skorzystać z okazji i zarejestrować nazwę handlową i znak towarowy na siebie. Wtedy głównym celem detektywa jest udowodnienie, że klient wcześniej używał znaków i nazw których jest autorem. Są również zlecenia, kiedy do biura detektywistycznego przychodzi artysta, którego dzieło bez jego zgody zostało użyte jako znak towarowy. Wtedy celem prywatnego detektywa jest zebranie informacji, które to udowodnią i przedstawić je w sprawozdaniu.

Detektyw Łódź – Pomoc detektywistyczna

W celu skorzystania z pomocy prywatnego detektywa, zapraszamy do kontaktu z detektywem Dariuszem Korganowskim z biura Top Detektyw Łódź.