Archive for Tag: bezpieczeństwo

Kreatywne metody kradzieży aut

Według statystyk policyjnych w 2018 r. w Polsce skradzionych zostało ponad 8 000 samochodów. Mimo, iż w obecnych czasach wykorzystywane są coraz nowsze technologie antykradzieżowe, więc metody z użyciem łomu odchodzą do lamusa, złodzieje wymyślają coraz bardziej pomysłowe sposoby...

Więcej
Zastraszanie

Co robić, gdy ktoś nas zastrasza?

Zastraszanie polega na poinformowaniu o zamiarze wykonania bądź zaniechania wykonania jakiejś czynności, wskutek czego osoba zastraszona ucierpi. Musi być świadomym aktem mającym na celu wywołanie określonego skutku. Może ono mieć formę jawną, poprzez grożenie słowne wypowiedziane wprost, wysłanie listu...

Więcej
Bezpieczny telefon

Bezpieczny telefon

Dawniej aby wysłać pismo potrzebny był fax. Aby wysłać list wielu z nas korzystało z Poczty Polskiej, a aby wysłać i odebrać email potrzebny był komputer z dostępem do sieci. Teraz to wszystko załatwiamy przy pomocy telefonu komórkowego. Jak...

Więcej